Hydroterapia (vodoliečba)

Vodoliečba je metóda fyzikálnej terapie, pri ktorej sa aplikuje na povrch tela voda rôznej teploty a v rôznom skupenstve, príp. aj so špecialnými chemickými látkami, ktoré sa nachádzajú vo vodnom prostredí. Hydroterapia sa využíva pri udržiavaní a podpore zdravia(prevencia ochorení), liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených funkcií a schopností( prinavrátenie zdravia). Hydroterapia je prepojená z termoterapiou (liečba teplom), pretože pri vodných procedúrach pôsobia na organizmus okrem mechanických podnetov aj tepelné podnety a po pridaní rozličných prísad do kúpeľa sa môžu uplatniť i chemické podnety.

Vírivý kúpeľ je jemná masáž vírivou vodou. Aplikuje sa vo vani s náplňou vody o teplote 36-37°C.Voda kúpeľa je vírená pomocou elektricky poháňanej vodnej turbíny. Príspieva k zlepšeniu prekrvenia končatín, aktivuje kožné receptory, uvoľňuje svalovú a kĺbovú stuhnutosť.

INDIKÁCIE:

  • pri stavoch po operáciach alebo úrazoch pohybového aparátu
  • pri svalových atrofiách a periferných obrnách
  • diabetes mellitus