Mäkké techniky

Mäkké techniky je odborná fyzioterapeutická medóda na cielené uvoľnenie zatuhnutých svalových vlákien a fascii. Účinok pocítite už pri samotnej terapii.

KONTRAINDIKÁCIE:

  • krvácavé stavy
  • zvýšená teplota
  • zápalové ochorenia
  • narušená celistvosť kože
  • nádorové ochorenia, leukémia, hemofília
  • v  miestach kŕčových žíl