LTV – liečebná telesná výchova

Liečebná telesná výchova má za úlohu trvalo zlepšiť nesprávne držanie tela, zlepšiť pohyblivosť chrbtice a kĺbov, nacvičiť správne pohybové stereotypy pri bolestiach pohybového aparátu, poúrazových a pooperačných stavoch, posilniť svalstvo a zlepšiť celkovú kondíciu pacienta.

Pomáha prebudovať pohybový aparát tak, aby bol zdravý, alebo aby sa dostal do bezbolestného stavu.

V našom zariadení využívame predovšetkým individuálnu liečebnú telesnú výchovu pod vedením skúsených fyzioterapeutov ktorú predpisuje rehabilitačný lekár.